Web of Science ResearcherID: I-8309-2018

Заступник декана географічного факультету з навчальної роботи

Кандидат географічних наук

Викладач

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Задворний С. І. Геопросторові аспекти системи професійної підготовки вчителів французької мови у Західному регіоні України / С. І. Задворний // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 39–42.

2020 рік

  1. Задворний С. І. Культурологічне значення французької мови в освітніх програмах туристичного спрямування / С. І. Задворний// Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 102-106.
  2. Задворний С. Вектори освітньої діяльності на географічному факультеті ТНПУ: ретроспектива, сьогодення, тренди зростання / С. Задворний // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 38–48.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах