Web of Science ResearcherID: I-7212-2018

zakordonets

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Hruts H. M.The role of pedagogical disciplines in the spiritual self-actualization of student youth / H. M. Hruts, O. P. Plavutska, N. I. Zakordonets // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 32, т. 1. – С. 184–187.
  2. Левчик І. Ю. Вплив метакогнітивних стратегій на вдосконалення англомовного читання та академічну успішність магістрантів / І. Ю. Левчик, О. І. Мазур, Н. І. Закордонець  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 98–109.

2020 рік

  1. Плавуцька О. П. Learner-centredness in ielts preparation / О. П. Плавуцька, Н. І. Закордонець // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 361-364.

2019 рік

  1. Олендр Т. English for Specific Purposes for Non-specialized Language Users – II : англійська мова (за професійним спрямуванням) для студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів за рівнем вищої освіти «магістр» / Т. Олендр, Н. Закордонець. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 120 c.
  2. Zakordonets N. Phraseological units with a compo-nent designing a person’s physical and mental condition in modern german language: ideographic aspect / N. Zakordonets, I. Shymkiv, A. Klymenko // Annals of the University of Craiova. Analele Universităţii din Craiova. Serie : Ştiinţe Filologice. Lingvistică. – Romania, 2019. – Anul XLI, Nr. 1-2. – P. 395–412. – URL.: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57213190602

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах