Web of Science ResearcherID: I-7574-2018

Zulyak

Доктор історичних наук

Професор, член НТШ

Заслужений працівник освіти України

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Zulyak I. Education issue under the conditions of the russian occupation of Eastern Galicia and Northern Bukovyna (1914 - 1917) / I. Zulyak, V. Kovbasa // SKHIDNOIEVROPEISKYI ISTORYCHNYI VISNYK-EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN. – DROHOBYCH : IVAN FRANKO DROHOBYCH STATE PEDAGOGICAL UNIV, 2023. – Issue 26. – P. 43-54 URL.: https://www.webofscience.com ; https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Зуляк І. Рідна мова – основа самоідентифікації українства (за матералами діяльності християнських суспільників в Галичині наприкінці ХІХ ст.) / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 174–177.
 2. Зуляк І. «Чи ми брати?» особливості ментальності українця і москаля (на матеріалі повісті І.Нечуй-Левицького «Хмари») / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 152-156
 3. Zuliak I. Occupation Policy of the Russian Authorities in Governor-General of Halychyna in 1914 (On the Example of Ternopil Province) / I. Zuliak, S. Seheda // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2022. – Issue 1. – P. 48–62. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000802984700004

2021 рік

 1. Зуляк І. С. Взаємини Володимира Гнатюка зі своїми дітьми: крізь призму епістолярію / І. С. Зуляк, Г. Я. Зуляк // Володимир Гнатюк у європейському науковому просторі : колективна монографія / упоряд.: М. Б. Лановик, З. Б. Лановик ; рецензенти: М. К. Дмитренко, М. В. Лазарович, С. І. Хороб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 206-217
 2. Зуляк І. С. Ціннісні орієнтири християнських суспільників Галичини на початку ХХ ст. / І. С. Зуляк, А. Б. Кліш, О. В. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 117–123.
 3. Zulyak  I. Social and political orientation of the rome-catholic higher clergy in galicia in the early 1900's / I. Zulyak, A. Klish // Storinky istoriyi-history pages. – 2021. – Issue 52. – P. 104–111. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000744158900007

2020 рік

 1. Зуляк І. Перлюстрація як елемент тотального контролю в УРСР (1945–1946 рр.) / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11 – 12 червня 2020 року). – Львів : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2020. – С. 306-311.
 2. Зуляк І. Твори української літератури як джерело інформації про традиційну систему виховання / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 102-105.
 3. Łuchakivska I. Anti-Soviet activity of Jewish religious communities in the USSR (1945s - 1950s) / I. Łuchakivska, I. Zulyak, A. Klish // Historia Ecclesiastica. – 2020. – Vol. 11, Issue 2. – P. 256-270. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099720462&origin=resultslist&sort=plf-f

2019 рік

 1. Зуляк І. Антін Крушельницький: життя і діяльність, 1878–1937 рр. : монографія / І. Зуляк, М. Зуляк. – Тернопіль : Осадца Ю. В, 2019. – 302 с.
 2. Зуляк І. Бережанська гімназія – освітньо-культурний центр краю : за творами Б. Лепкого / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 130–132.
 3. Зуляк І. Роль «Просвіти» Західної України в розвитку музейної справи в міжвоєнний період / І. Зуляк, А. Кліш // Культурна спадщина: традиції та інновації : тези науково-практичної конференції (27-29 травня 2019 р., м. Львів). – Львів, 2019. – С. 35-39. – URL. : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/45695/2/2019_Zuliak_I-Rol_Prosvity_Zakhidnoi_Ukrainy_35-39.pdf
 4. Зуляк І. [Рецензія] / І. Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2. – С. 195–198. – Рец. на кн.: Російська військова окупація правобережної України (друга половина XVIII–ХІХ ст.) / М. В. Бармак, Б. В. Луговий, Н. С. Мацко. – Тернопіль: Астон, 2019. – 336 c. 
 5. Зуляк І. Суспільно-політичні орієнтації вищого галицького греко-католицького духовенства на початку XX ст. / І. Зуляк, А. Кліш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 67–74.
 6. Anton krushelnytskyi's participation in the activity of ukrainian civil instutitions in eastern halychyna (the first third of the xxth century) / I. Zulyak, A. Klish // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk-east european historical bulletin. – 2019. – Issue 10. – P. 74-84. – URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000466598100009

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах