Web of Science ResearcherID: I-7379-2018

mohun

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Master’s trainer. Посібник для підготовки до ЄВІ з англійської мови / уклад.: Л. М. Заблоцька, Л. В. Черній. – Тернопіль: Вектор, 2021. – с. 129.

2020 рік

  1. Заблоцька Л. М. Mobile devices in foreign language teaching / Л. М. Заблоцька, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 313-316.
  2. Цар І. О. Використання віртуального освітнього середовища у дистанційному навчанні іноземної мови / І. О. Цар, Л. М. Заблоцька // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 165–167.
  3. Черній Л. В. Методичні вказівки щодо вступу до магістратури з англійської мови за результатами ЗНО / Л. В. Черній, Л. М. Заблоцька.  Тернопіль : Вектор, 2020.  19 с. 

2019 рік

  1. Заблоцька Л. М. Використання мультимеційних технологій у процесі навчання іноземної мови за професійним спрямуванням / Л. М. Заблоцька, В. О. Мелещенко, Л. В. Черній // Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід : матеріали III міжнародної конференції (12-14 листопада 2019, м. Амстердам, Нідерланди). – Дніпро ; Амстердам, 2019. – С.47–51.
  2. Zablotska L. Innovative methods of teaching English for specific purposes at higher educational institutions / Zablotska L., Meleshchenko V., Chernii L. // Інженерні та освітні технології. – Кременчук, 2019.  – Т. 7, № 3. – С. 85–95.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах