Zagorodnya L ZКандидат філологічних наук,
доцент 
 

Персональні веб–ресурси:

 

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

 ORCID

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Загородня Л. З. Делакунізація лексико-семантичних лакунарних одиниць в англо-українському перекладі / Л. З. Загородня, А. В. Косенко, І. В. Беженар // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Гельветика, 2023. – Вип. № 59 . – Т. 1. – С. 190-193
  2. Загородня Л. З. Еліптовані квантитативні словосполучення в англо-українському перекладі / Л. З. Загоробня, Т. О. Цепенюк, О. Я. Ничко // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 105-107
  3. Загородня Л. Особливості відтворення атрибутивних of-фраз в англо-українському перекладі / Л. Загородня, О. Ничко, І. Стецько // Новітня парадигма сучасної лінгвістики, іншомовної комунікації та методики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (3 листопада 2023 року ). – Тернопіль, 2023. – С. 26-28
  4. Особливості художнього перекладу : навчально-методичний посібник для студентів 2 року навчання факультету іноземних мов освітньої програми «Англійсько-український переклад» / Н. І. Пасічник, Л. З. Загородня, А. В. Косенко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 82 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах