Web of Science ResearcherID: I-7154-2018

Garkova

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2020 рік

  1. "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / І. Жаркова, Л. Мечник, Л. Роговська, Л. Пономарьова, О. Антонов. – Тернопіль, 2020. – Ч. 2. – 144 с.
  2. "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) / І. Жаркова, Л. Мечник, Л. Роговська, Л. Пономарьова, О. Антонов. – Тернопіль, 2020. – Ч. 1. – 144 с.
  3. Primary school pupils' problem-solving skills formation / O. Yankovych, I. Shorobura, O. Binytska [et al.] // Romanian Journal for Multidimensional Education. – Romania, 2020. – Vol. 12, issue 2. – P. 148-168. – URL.: https://web.a.ebscohost.com
  4. Жаркова І. І. Професійна компетентність як сутнісна характеристика педагогічної діяльності вчителя початкової школи / І. І. Жаркова // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 13-16.
  5. Жаркова І. Система забезпечення якісної підготовки майбутніх вчителів початкової школи до професійної діяльності / І. Жаркова //  Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти : матеріали міжнародного науковопрактичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 17–18.

2019 рік

  1. Жаркова І. Використання тестових завдань для контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів із методики навчання природничої освітньої галузі / І. Жаркова // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / К. Біницька, О. Янкович, Г. Одинцова та ін. ; за ред. : В. М. Чайки, О. І. Янкович. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 38–48.
  2. Козак М. Методичні аспекти реалізації окремих змістових ліній у підручниках з математики для 1-2 класів авторів М. Козак, О. Корчевської / М. Козак, О. Корчевська, І. Жаркова // Початкова школа : науково-методичний журнал. – Київ : Преса України, 2019. – № 12 (606) грудень. – С. 2428.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах