Наукова бібліотека ТНПУ ім В. Гнатюка  щиро вдячна доктору педагогічних наук, професору, директору інституту педагогіки і психології Чайці Володимиру Мирославовичу, за подаровані книги.


Зимомря М. Час і життя : художньо-документальні нариси / Микола Зимомря. — Дрогобич : Посвіт, 2012. — 644 с. — ISBN 978-966-2763-30-0

  Книжка містить вибрані статті з численного нарисового доробку автора. Вони висвітлюють життя та творчість відомих діячів у галузях культури, освіти і науки.
  Видання розраховане на широке коло читачів, зокрема вчителів, аспірантів і студентів, усіх, хто цікавиться питаннями літературознавства, критики, педагогіки вищої школи, українознавства та мистецтва.

Біницька К. М. Розвиток вищих педагогічних шкіл у Республіці Польща (друга половина ХХ — початок ХХІ ст.) : монографія / Катерина Миколаївна Біницька ; за ред. С. О. Сисоєвої. — Хмельницький : видавець ФОП Цюпак А. А., 2013. — 239 с. — ISBN 978-617-513-207-4

  У монографії здійснено історико-педагогічний аналіз розвитку вищих педагогічних шкіл Республіки Польща у другій половині XX на початку XXI cm. Обґрунтовано періоди та визначені наскрізні тенденції розвитку вищих педагогічних шкіл Польщі в другій половині XX на початку XXI cm. Визначено спільне та відмінне у діяльності сучасних вищих педагогічних навчальних закладів Республіки Польща та України.
  Монографія адресована студентам, магістрантам, викладачам вищих навчальних закчадів, аспірантам, слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти.

Дороніна Т. О. Теоретико-методологічні зазади ґендерної освіти та виховання учнівської молоді : монографія / Тетяна олексіївна Дороніна ; НАПН, Інститут вищої освіти, КДПУ, МОНМС України. — Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. — 331 с. — ISBN 978-966-177-148-1

  У монографії з'ясовано головні тенденції становлення і розвитку ґендерної теорії в освіті, здійснено аналіз теоретичного та практичного досвіду впровадження ґендерного знання в освітньо-виховний процес. Розроблено концепцію ґендерної освіти та виховання учнівської молоді відповідно до завдань і перспектив розвитку національної системи освіти в Україні.
Монографія адресована науковцям, які розробляють питання ґендерної освіти та виховання, молодим ученим, студентам, які шукають свій шлях у Тендерній теорії, а також усім, хто цікавиться питанням інтеграції ґендерної теорії у вітчизняному освітньому дискурсі.

Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів :[збірник наукових статей]. Вип. 3. – Львів : [Сорока Т. Б.], 2013. – 188 с. – ISBN 978-966-2598-19-3

  Випуск присвячений 95-річчю ЗУНР і 80-річчю Голодомору, містить статті з історії України, філософії, логіки, політології, соціології, риторики та правознавства.

Наукова спадщина О. О. Потебні у слов'янському культурному просторі : збірник наукових праць / редкол.: В. М. Бріцин, В. В. Жайворонок, Т. В. Зарубенко [та ін.]. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2013. – 280 с. – ISBN 978-966-489-198-8

  Висвітлено ті сторони наукової спадщини О. О. Потебні, які недостатньо вивчені в українській та світовій науці і є актуальними для сьогодення філології взагалі і мовознавства зокрема.

О. О. Потебня й актуальні питання мови та культури : збірник наукових праць / редкол.: Б. М. Ажнюк, В. М. Бріцин, І. Ю. Гальчук [та ін.]. – К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2004. – 368 с. – ISBN 966-8188-03-9

  Висвітлено актуальні проблеми філософії, мовознавства, літературознавства на основі наукових положень О. О. Потебні, показано вплив його вчення на розвиток гуманітарних наук у слов'янському світі.

Левицька, Л. Я.  Етнопедагогічні аспекти виховання характеру в українській педагогіці Галичини (1919–1939 рр.) : монографія / Л. Я. Левицька ; наук. ред. М. Чепіль. – Дрогобич : [ДДПУ ім. І. Франка], 2006. – 222 с. – ISBN 969-384-016-1

  Досліджено внесок українських педагогів Галичини міжвоєнного періоду у розробку проблеми виховання характеру.

Фогель, Т. М.  Культура міжетнічних стосунків підлітків: сценарії позакласних заходів [Текст] : навчально-методичний посібник / Т. М. Фогель. – Одеса : [Бровкін О. В.], 2013. – 122 с. – ISBN 978-966-8484-41-4

  Розкрито напрями виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у процесі позакласної роботи; представлено методичні рекомендації, розробки сценаріїв свят, виховних годин, тренінгів, семінарів, що сприятимуть вихованню у підлітків культури міжетнічних стосунків.

Сушинський, Б. І.  Всесвітня історія лицарства. Орден Архистратига Михаїла : історія першого в Україні Міжнародного духовно-лицарського ордену / Б. І. Сушинський. – Одеса : Кирилиця, 2000. – 472 с. – ISBN 5-86225-521-4

  Відтворено й філософськи осмислено історію лицарського руху в усьому світі і конкретно історії зародження православного лицарства в сучасній Україні.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

porno izle

istanbul escort

izmit escort

porno seyret

beylikdüzü escort

porno seyret

seks hikayesi

seks hikayesi

mersin escort> gaziantep escort>