Buda

 

Кандидат філологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Буда В. А. Вторинні номінації як засіб характеристики персонажів у романі Уласа Самчука «Чого не гоїть огонь» / В. А. Буда, І. М. Нестайко І. Ф. Заваринська // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Сер. Філологія. Журналістика. – Київ : Гельветика, 2021. – Т. 32 (71) № 5. – С. 18–24
  2. Буда В. А. До проблем ідентифікації та семантики слов’янської антропонімної фразеології / В. А. Буда, І. Ф. Заваринська, І. М. Нестайко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. – Острог : Вид-во НаУОА, 2021. – Вип. 11(79). – С. 25–28.
  3. Буда В. А. Лексичне багатство ліричної трилогії Петра Сороки «Симфонія Петриківського лісу» (на прикладі частини першої «Лісничівка») / В. А. Буда // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 61–64.
  4. Заваринська І. Ф. Семантичний аналіз семіотичного концепту «часу» в аспекті міжслов’янського зіставлення антропонімних фразеологізмів / І. Ф. Заваринська, І. М. Нестайко, В. А. Буда // Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 10. September, 2021. –. Zürich-Vinnytsia : BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. – S. 160-161.
  5. Буда В. А. Проблема класифікації фразеологізмів / В. А. Буда // Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 16 грудня 2021 року). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль : ТОКІППО, 2021. – С. 55–59.

2020 рік

  1. Буда В. А. Інтерактивні методи навчання на уроках зв’язного мовлення / В. А. Буда // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 140–142.

 2019 рік

  1. Буда В. А. Медичні описи у романі Ю. Винничука «Аптекар» / В. А. Буда // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – С. 101–104.
  2. Буда В. Перифрази як засіб відображення світобачення оповідача у романі М. Дочинця «Вічник» / В. А. Буда // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – Вип. 1(31). – С. 14–17.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах