Web of Science ResearcherID: G-4104-2018

Sokol

 

Доктор педагогічних наук

Доцент

Професор кафедри романо-германської філології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2021 рік

  1. Сокол М. О. The integration of modern pedagogical concepts into the process of scientifec communication / З. С. Сокол // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 163–164.
  2. Сокол М. О. Професійна готовність майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в умовах євроінтеграційного процесу / М. О. Сокол, А. Зенчака // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 414–415.
  3. Педагогічна практика: методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей 035«Філологія» та 014 «Середня освіта» (французька, англійська мови) / М. О. Сокол, О. В. Косович, Т. О. Савчин та ін. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 56 с.

2020 рік

  1. Сокол М. Ефективність методу «фішбоун» у процесі навчання англійської мови / М. Сокол, О. Царик, Н. Гупка-Макогін // Нова педагогічна думка. – 2020. – № 2 (102). – Р. 102–106.
  2. Сокол М. О. Формування Soft Skills у студентів поколінь «Y» та «Z» як вимога сучасного ринку праці / М. О. Сокол, О. М. Царик, З. С. Сокол // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 372–374.
  3. The Importance of Onomastics in the Formation of Language and Ethnocultural Competences / M. Sokol, O. Kosovych, O. Pezhynska [et al.] // International Journal of Applied Exercise Physiology. – Mazandaran, 2020. – Vol. 9, iss. 9. – P. 68–72.
  4. Kosovych O. Linguo-didactic aspect of formation of professionally-oriented lexical competence of students of the speciality “Jurisprudence” / O. Kosovych, M. Sokol // Sciencerise: pedagogical education : scientific journal. – 2020. № 2 (35). – P. 4–7.
  5. Native Language in the Process of Foreign Language Studying at the Higher School: Psychological Aspects of Bilingualism / M. O. Sokol, O. Kosovych [et al.] // International journal of applied exercise physiology (IJAEP).  – 2020. – Vol. 9, n. 4. – P. 80–89.

2019 рік

  1. Сокол М. О. Концептуально-трансформаційні зміни поняття “освіта” у педагогічній науці / М. О. Сокол // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 206–208.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах