Web of Science ResearcherID: AEH-4237-2022

Homenuyk H V

Кандидат педагогічних наук

Викладач

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Білянська В. А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при розв’язуванні компетентнісно-орієнтованих задач на уроках математики Нової української школи / В. А. Білянська, Г. В. Гоменюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 17-20
 2. Крицька А. М. Застосування елементів топології в різних галузях пізнання / А. М. Крицька, Г. В. Гоменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 143-146
 3. Гоменюк Г. В. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт / Г. В. Гоменюк, Л. Г. Хохлова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 22 с.
 4.  Гоменюк Г. В. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерських робіт / Г. В. Гоменюк, Л. Г. Хохлова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 44 с.
 5. Добровольська О. М. Основи організації дистанційного навчання у ЗВО із використанням LMS Moodle / О. М. Добровольська, А. Р. Бойко, Г. В. Гоменюк // Innovative development of science, technology and education : Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference. (November 16-18, 2023 ). – Vancouver : Perfect Publishing, 2023. – P. 288-298
 6. Ad-Hoc Signal Conditioning Transducer with Self-Testing for Data Acquisition Devices / F. Huang, Y. Drohobytskiy, H. Homeniuk [et al.] // Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS : 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS (Dortmund, 7 September 2023through 9 September 2023). – Dortmund, 2023. – P. 999-1004. – URL. : https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Солонецька Г. В. Актуальні проблеми підготовки вчителів математики в умовах реформування освіти / Г. В. Солонецька, О. І. Галюлько // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 70–72.
 2. Гринчук А. В. Використання середовища Moodle у процесі вивчення математики / А. В. Гринчук, Г. В. Солонецька // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 90–93.
 3. Кальваровська Д. І. Засоби дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти / Д. І. Кальваровська, Г. В. Солонецька // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 260–263.
 4. Ткач К. Ю. Інтерактивні методи навчання на уроках математики з використанням ІКТ / К. Ю. Ткач, Г. В. Гоменюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 187–190.
 5. Гоменюк Г. В. Логічні головоломки як один із засобів STEM-освіти / Г. В. Гоменюк, К. А. Ленько // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 39-41.
 6. Маланчук Р. С. Цифрові інструменти для організації навчання математики учнів основної школи в умовах НУШ / Р. С. Маланчук, Г. В. Солонецька // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 118–120.
 7. A computer simulation of population reproduction rate on the basis of their mathematical models / I. M. Tsidylo, L. O. Shevchyk, I. M. Hrod [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 14th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2022 (Kryvyi Rih18 May 2022 through 20 May 2022). – 2022. – Vol. 2288. Issue 1. –URL.: https://www.scopus.com/

2021 рік

 1. Кавка З. П. Використання платформи «Classroom!»на уроках математики в процесі дистанційного навчання / З. П. Кавка, Г. В. Солонецька // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.137–140.
 2. Заяць Ю. А. Використання платформи «kahoot!» на уроках математики в процесі дистанційного навчання / Ю. А. Заяць, Г. В. Солонецька // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.131–133.
 3. Солонецька Г. В. Використання інтерактивної дошки Padlet на уроках математики в умовах дистанційного навчання / Г. В. Солонецька, Ю. А. Заяць // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 255–258.
 4. Солонецька Г. В. Інклюзивне навчання дітей на уроках математики / Г. В. Солонецька, Ю. Ю. Богдан // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 70–72.
 5. Москалик С. П. Теорія ймовірностей і математична статистика : методичні рекомендації для практичних занять, самостійної й індивідуальної роботи студентів фізико-математичних факультетів педагогічних закладів освіти / С. П. Москалик, А. Р. Бойко, Г. В. Солонецька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 172 с.
 6. Галан В. Д. Підготовка студентів педагогічних університетів до створення і використання веб-квестів / В. Д. Галан, В. Р. Кравчук, Г. В. Солонецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. –C. 24–32.
 7. Солонецька Г. В. Інтегрований урок, як особлива форма STEM-навчання / Г. В. Солонецька, В. М. Балацька // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 63–66.
 8. Солонецька Г. В. STEM і STEAM освіта на уроках математики / Г. В. Солонецька, К. Р. Кулик // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 66–68.
 9. Солонецька Г. В. Курс лекцій з методики навчання алгебри основної школи: навчальний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 98 с.
 10. Солонецька Г. В. Практикум з методики навчання алгебри (основна школа): навчальний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 30 с.

2020 рік

 1. Бойчук Т. В. Формування компетентності «Екологічна грамотність і здорове життя» на уроках математики / Т. В. Бойчук, Г. В. Гоменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 77-79.
 2. Варварин В. В. Інклюзивне навчання як одна з складових нової української школи / В. В. Варварин, Г. В. Гоменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 72-74.
 3. Гоменюк Г. В. Порівняльний аналіз традиційного і компетентнісного підходів до навчання / Г. В. Гоменюк, М. М. Обрецький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 55-57.
 4. Мотало Г. М. Електронний посібник, як один з засобів дистанційного навчання / Г. М.Мотало, Г. В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 62-64.
 5. Васильчук А. С. Інтеграція парної та групової роботи на уроках математики в STEM-освіту / А. С. Васильчук, Г. В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 2224.
 6. Simulation of intellectual system for evaluation of multilevel test tasks on the basis of fuzzy logic / I. M. Tsidylo, S. O. Semerikovb, T. I. Gargula, H. V. Solonetska, Y. P. Zamora, A. V. Pikilnyak // CEUR Workshop Proceedings : 8th Workshop on Cloud Technologies in Education, CTE 2020, 18 December 2020. – 2020. – Vol. 2879. – P. 507520. – URl. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85108028383&origin=resultslist

 2019 рік

 1. Гоменюк Г. В. Створення інтегрованих компетентнісно-орієнотованих завдань з математики та біології / Г. В. Гоменюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2019. –  С. 164–166.
 2. Гоменюк Г. Порівняльний аналіз традиційного і компетентнісно зорієнтованого навчання алгебри учнів основної школи на засадах технологічного підходу / Г. Гоменюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 123–130.
 3. Бойко А. В. Перспективи дистанційного навчання у закладах вищої освіти / А. В. Бойко, А. В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С.67–69.
 4. Яворівська М. Впровадження дистанційного навчання у закладах вищої освіти / М. Яворівська, А. В. Гоменюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С.67–69.  
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]