Web of Science ResearcherID: I-7989-2018

GrodІ

Доктор фізико-математичних наук

Професор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Грод І. Дослідження динаміки чисельності окремої популяції в рамках моделі Ферхюльста / І. Грод, І.Грод // Математика та інформаційні технології : матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 55-річчю факультету математики та інформатики (28-30 вересня 2023 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2023. – С. 178-179
 2. Грод І. М. Формування у студентів досвіду вибору і застосування методів розв'язування професійно-орієнтованих завдань / І. М. Грод, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 53-55

2022 рік

 1. Грод І. М. Розробка і впровадження інформаційних моделей як один з напрямків пошуку засобів активізації освітнього процесу / І. М. Грод, І. М. Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 18-20

2021 рік

 1. Габрусєв В. Ю. Використання інструментів blender video editor для створення навчальних відео ресурсів /  В. Ю. Габрусєв, І. М.Грод // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.111114.
 2. Habrusiev V. Tools for creating educational video resources with blender video editor / V. Habrusiev, I. Hrod, I. Zadorozhna // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка.  – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 127–137.
 3. Development Of A Method For Assessing The Security Of Cyber-Physical Systems Based On The Lotkavolterra Model / S. Yevseiev, S. Pohasii, S. Milevskyi [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2021. – Vol. 5. Issue 9-113. – P. 30–47. – URL.: https://www.scopus.com
 4. Mathematical Model of the Electronic Schemes for Nitride AlN/GaN Nanotubes / J. Nestor, I. Boyko, I. Kinakh [et al.] // 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September 2021). – Deggendorf, 2021. – P. 75–78. – URL.: https://www.scopus.com
 5. Synergy of building cybersecurity systems / S. Yevseiev, V. Ponomarenko, O. Laptiev [et al.] // Synergy of building cybersecurity systems.  2021. – P. 1175. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Габрусєв В. Ю. Засоби системи управління навчальними ресурсами MOODLE для проведення тестового контролю знань / В. Ю. Габрусєв, І. М. Грод, О. О. Кулянда // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 159–162.
 2. About the technology of augmented reality objects creating in physical space / N. Balyk, I. Grod, Ya. Vasylenko [et al.] // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту - ISDMCI'2020: матеріали міжнародної наукової конференції (25-29 травня 2020 р., с. Залізний порт). – Херсон: Вишемирський В. С., 2020. – С. 7–9.
 3. Габрусєв В. Ю. Застосування пакету динамічної математики Geogebra при вивченні природничих дисциплін / В. Ю. Габрусєв, І. М. Грод, П. І. Чопик  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 202–205.

 2019 рік

 1. Грод І. М. RStudio як один із інструментів дослідження задач з курсу «Комп’ютерна математика» / І. М. Грод, Ю.Ю. Андреєва // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 13–16.
 2. Грод І. М. Програмне середовище Python як додатковий інструмент при засвоєнні математичного аналізу студентами IT- спеціальностей / І. М. Грод, Я. В. Крайдуба // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 17–20.
 3.  Hroda  I. M. Construction of Lyapunov Functions in the Form of Pencils of Quadratic Forms / I. M. Hroda, V. L. Kulyk // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2019. – Vol. 243, Issue 2. – P. 183191. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]