Web of Science ResearcherID: I-7215-2018

taranova

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Семеген О. О. Основні проблеми рекреаційно-туристичної галузі хмельницької області України / О. О. Семеген,  Л. Б. Заставецька, Т. Б. Заставецький, Н. Б. Таранова // Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice : the 6th International scientific and practical conference (November 01 – 04, 2022). – Edmonton : International Science Group, 2022. – P. 708–711.
 2. Таранова Н. Особливості розподілу вітрового режиму, хмарності та атмосферних опадів в смт Козова Тернопільського району за період 2005-2018 років / Н. Таранова // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського) : матеріали наукової конференції (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 96-100
 3. Заставецька Л. Перспективи розвитку похмурого туризму у західному регіоні України / Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова, О. Семеген // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2022 р.). – Мукачево : МДУ, 2022. С. 8-10
 4. Taranova N.B. Historical aspects of geopolitical processes in the modern world / N.B. Taranova, L.B .Zastavetska, T.B. Zastavetskyi // Moderní aspekty vědy : svazek XXI mezinárodní kolektivní monografie. – Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. – S. 435–446.
 5. Taranova N. GLOBAL PROBLEMS OF WAR AND PEACE IN MODERN CONDITIONS / N. Taranova, L. Zastavetska, T. Zastavetskyi [et al.] // Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens: Wirtschaft, Management und Marketing, Pädagogik, Psychologie, Philologie, Jurisprudenz, Geographie : monographie. – Karlsruhe : ScientificWorld-NetAkhatAV, 2022. – P. 124-130. – Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». – Buch 13. – Teil 3. DOI : 10.30890/2709-2313.2022-13-03-004
 6. Yankovska L. PROBLEMS OF NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND NATURE PROTECTION IN THE KACHAVA RIVER BASIN / L. Yankovska, S. Novytska, N. Taranova // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 114-123. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.15

2021 рік

 1.  Таранова Н. Агрометеорологія: навчально-методичний комплекс для студентів освітньої програми «Географія» спеціальності 106 Географія галузі знань 10 Природничі науки / Н. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 236 с.
 2. Таранова Н. Географія світового господарства : навчально-методичний комплекс (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / Н. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 182 с.
 3. Таранова Н. Б. Особливості проходження практики з метеорології і кліматології для підготовки студентів географічних спеціальностей / Н. Б. Таранова // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 68-80.
 4. Таранова Н. Б. Особливості проходження практики з сезонних спостережень в природі для підготовки студентівгеографічних спеціальностей / Н. Б. Таранова // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 91-103.
 5. Таранова Н. Б. Топоніми як елемент краєзнавчих досліджень / Н. Б. Таранова // Туризм і рекреація: наука, освіта, практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2021 р.). – Мукачево : РВВ МДУ, 2021. – С. 48-51
 6. Просторово-екологічні проблеми земельних ресурсів в ОТГ Північно-Східної частини Золочівського району Львівської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 206-214
 7. Analysis of climate changes on the Ternopil plateau in 1961-1993 basing on the average annual data /  N. B. Taranova, L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – № 11 (6). – P. 7–17. 
 8. Zastavetska L.B. Decentralization reform: a european experience ofdecentralization reform: a european experience oflocal government for Ukraine / L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi,  N. B. Taranova // Modern Scientific Researches. – 2021. – Issue №15, part 2. – P. 131–138.
 9. Zastavetska L. International experience in managing territorial communities and prospects for Ukraine / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, N. Taranova // Socio-economic and management concepts: collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 179–186.
 10. Strategic and geographical changes in the modern geopolitical space in terms of the public vision / А. Aikaterini-Sotiria, N.Taranova, L. Zastavetska // Innovative economics and management in the modern world. –  2021. –  Book 4, part 11. –  P.124-138. 
 11. Zastavetska L. The role of geography in the exercise of foreign policy and diplomacy / L. Zastavetska, N. Taranova // European vector of development of the modern scientific researches : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – 1st ed. – P. 55–75.
 12. The ways to optimize rural territories in Ukraine in conditions of sustainable development / Zastavetska L.B., Zastavetskyi T. B., Taranova, N. B. [et al.] // Modern engineering and innovative technologies.  – 2021. – № 17, part 3. – Р. 94–102.

2020 рік

 1. Таранова Н. Гідрометеорологічна служба в Тернопільському регіоні: історія і сучасність / Н. Таранова // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 111-118.
 2. Таранова Н. Б. Інформаційна діяльність / Н. Б. Таранова // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 309–313.
 3. Таранова Н. Метеорологія і кліматологія : навчально-методичний комплекс (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю ОC "Бакалавр") / Н. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 399 с.
 4. Таранова Н. Топоніми Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся як цінний елемент суспільства / Н. топорівська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 156–161.
 5. Гулик С. В. Польові практики з ґрунтознавства, топографії, сезонних спостережень : методична розробка для студентів географічного факультету ОП "Бакалавр" / С. В. Гулик, М. В. Потокій, Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 46 с.
 6. Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.
 7.  Taranova N. B. Weather indicator changes during the period of 2009-2018 and their influence on the population of Ternopil region / N. B. Taranova, L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi // Modern Scientific Researches. – 2020. – Issue №13, part 3. – P. 55–64.

2019 рік
 1. Таранова Н. Б. Аналіз кліматичних змін у місті Тернополі за період 2005–2017 років / Н. Б. Таранова // Довготермінові спостереження довкілля : досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 99–105.
 2. Таранова Н. Б. Географія світового господарства : конспект лекцій ; навчальний посібник для студентів / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 108 с.
 3. Таранова Н. Б. Географія світового господарства : робочий зошит для самостійної роботи студентів / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 70 с.
 4. Янковська Л. В. Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька, Н. Б. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019.  № 1. С. 225232.
 5. Таранова Н. Б. Метеорологія і кліматологія : конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю ОC «Бакалавр») / Н. Б. Таранова, П. М. Шубер. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.
 6. Таранова Н. Б. Щоденник спостережень в живій і неживій природі : методична розробка для студентів 2 курсу географічного факультету напряму підготовки фахівців 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія ОC «Бакалавр» / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 118 с.
 7. Таранова Н. Б. Робочий зошит із методів польових географічних досліджень : методична розробка для студентів географічного факультету напряму підготовки фахівців 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія ОC «Бакалавр» / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 89 с.
 8. Таранова Н. Б. Зошит з метеорології і кліматології : методична розробка для студентів географічного факультету напряму підготовки фахівців 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю ОC «Бакалавр» / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 100 с.
 9. Таранова Н. Б. Агрометеорологія : навчальний посібник для самостійної підготовки студентів / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 94 с.
 10. Таранова Н. Б. Наслідки антропогенного забруднення для міста Тернополя / Н. Б. Таранова // Географічна наука у вимірах ХХI століття: матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 21–25

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах