Web of Science ResearcherID: I-7215-2018

taranova

Кандидат географічних наук

Доцент кафедри географії та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Таранова Н. Б. Аналіз змін температурного режиму середньої, мінімальної та максимальної температури за рік, сезон та місяць на території України / Н. Б. Таранова, М. А. Кусяк // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 211-218
 2. Таранова Н. Б. Географія світового господарства : робочий зошит для самостійної роботи студентів. Методична розробка для студентів географічного факультету / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 98 с.
 3. Таранова Н. Б. Зошит з метеорології і кліматології : методична розробка для студентів хіміко-біологічного факультету / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 100 с.
 4.  Таранова Н. Метеорологія і кліматологія : курс лекцій / Н. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 112 с.
 5. Таранова Н. Б. Метеорологія і кліматологія : методична розробка для студентів географічного факультету / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 155 с.
 6. Таранова Н. Метеорологія і кліматологія : навчально-методичний комплекс для студентів географічного факультету / Н. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 346 с.
 7. Таранова Н. Метеорологія і кліматологія : навчально-методичний комплекс для студентів хіміко-біологічного факультету / Н. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 119 с.
 8. Таранова Н. Б.  Можливі наслідки зміни інтенсивності руху Північно-Атлантичної течії на кліматичні процеси в Україні: аналіз та прогнозування / Н. Б. Таранова, І. В. Кільчицький // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 200-209
 9. Таранова Н. Б. Незабутні спогади про яскраву особистість, чуйного порадника і наставника Ольгу Володимирівну Заставецьку / Н. Б. Таранова // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 21-22
 10. Кузик І. Р. Оцінка зарегульованості стоку річки Серет / І. Р. Кузик, Н. Б. Таранова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Київ, 2023. – № 4 (70). – C. 50-58. DOI : https://doi.org/10.17721/2306-5680.2023.4.4
 11. Таранова Н. Сезонна польова практика в умовах війни: досвід і особливості проходження студентами-географами ТНПУ ім. В. Гнатюка / Н. Таранова // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 54-66
 12. Таранова Н. Сучасні виклики та відповідальність: польова практика з метеорології і кліматології студентів географічного факультету ТНПУ під час війни / Н. Таранова // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 26-33
 13. ANALYSIS OF THE GEOGRAPHY OF THE LOCATION OF TSYMBALY MUSIC SCHOOLS WORLDWIDE AND IN UKRAINE / N. Taranova, L. Zastavetska, T. Zastavetskyi [et al.] // World trends, realities and accompanying problems of development : The 14th International scientific and practical conference (December 19 - 22, 2023). – Copenhagen : International Science Group, 2023. – P. 99-107
 14. COMPARATIVE DESCRIPTION OF THE CONTENT AND STRUCTURE OF SCHOOL GEOGRAPHY EDUCATION IN POLAND AND UKRAINE / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi,  L. Althaim [ et al.] // Edukacja i społeczeństwo VIІІ : Zbiór prac naukowych. – Katowice : Akademia Śląska : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2023. – S. 36-42.
 15. CHANGES IN THE STRUCTURE AND CONTENT OF SCHOOL GEOGRAPHY IN POLAND AFTER THE EDUCATION REFORM / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, S. Muzyka [et al.] // The driving force of science and trends in its development: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference (December 22, 2023. Coventry, United Kingdom). – Coventry : International Center of Scientific Research, 2023. – P. 150-151
 16. Geographical aspects of demographic burden on the employable population of Ukraine: analysis for 1989-2021 / L.B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, B. B. Havryshok [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. – DNIPRO : OLES GONCHAR DNIPRO NATL UNIV, 2023. – Vol 32. – Issue 1. – P. 201-211 URL.: https://www.webofscience.com
 17. PERSPECTIVES OF WIND ENERGY UTILIZATION IN THE TERNOPIL REGION / N. Taranova, L. Zastavetska, B. Taranov [et al.] // Distance education as the main problem of young people : The 15th International scientific and practical conference (December 26 - 29, 2023). – Madrid : International Science Group., 2023. – P. 59-61
 18. Taranova N. STUDENT MINI-CONFERENCE AS A CREATIVE EPICENTER OF IDEAS AND INNOVATIONS IN THE DIMENSIONS OF THE WORLD METEOROLOGICAL DAY / N. Taranova, O. Semehen // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2023. – № 7 (вип. 7). – С. 83-88
 19. Zastavetska L. B. THE PROBLEM OF DRINKING WATER SCARCITY AND WATER POLLUTION IN GLOBAL CITIES AROUND THE WORLD / L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi, N. B. Taranova // Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (2-3 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 47-49

2022 рік

 1. Семеген О. О. Основні проблеми рекреаційно-туристичної галузі хмельницької області України / О. О. Семеген,  Л. Б. Заставецька, Т. Б. Заставецький, Н. Б. Таранова // Multidisciplinary scientific notes. Theory, history and practice : the 6th International scientific and practical conference (November 01 – 04, 2022). – Edmonton : International Science Group, 2022. – P. 708–711.
 2. Таранова Н. Особливості розподілу вітрового режиму, хмарності та атмосферних опадів в смт Козова Тернопільського району за період 2005-2018 років / Н. Таранова // Суспільство і природа: від минулого до майбуття (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського) : матеріали наукової конференції (м. Тернопіль, 6 вересня 2022 р.). – Тернопіль : Тернопільський обласний краєзнавчий музей, 2022. – С. 96-100
 3. Заставецька Л. Перспективи розвитку похмурого туризму у західному регіоні України / Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова, О. Семеген // Міжнародний та національний досвід суспільно-географічного розвитку туристичної галузі в умовах євроінтеграції : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2022 р.). – Мукачево : МДУ, 2022. С. 8-10
 4. Taranova N.B. Historical aspects of geopolitical processes in the modern world / N.B. Taranova, L.B .Zastavetska, T.B. Zastavetskyi // Moderní aspekty vědy : svazek XXI mezinárodní kolektivní monografie. – Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022. – S. 435–446.
 5. Taranova N. GLOBAL PROBLEMS OF WAR AND PEACE IN MODERN CONDITIONS / N. Taranova, L. Zastavetska, T. Zastavetskyi [et al.] // Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens: Wirtschaft, Management und Marketing, Pädagogik, Psychologie, Philologie, Jurisprudenz, Geographie : monographie. – Karlsruhe : ScientificWorld-NetAkhatAV, 2022. – P. 124-130. – Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». – Buch 13. – Teil 3. DOI : 10.30890/2709-2313.2022-13-03-004
 6. Yankovska L. PROBLEMS OF NATURAL RESOURCE MANAGEMENT AND NATURE PROTECTION IN THE KACHAVA RIVER BASIN / L. Yankovska, S. Novytska, N. Taranova // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 2. (53). – С. 114-123. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.2.15

2021 рік

 1.  Таранова Н. Агрометеорологія: навчально-методичний комплекс для студентів освітньої програми «Географія» спеціальності 106 Географія галузі знань 10 Природничі науки / Н. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 236 с.
 2. Таранова Н. Географія світового господарства : навчально-методичний комплекс (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньої програми «Середня освіта (Географія)» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / Н. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 182 с.
 3. Таранова Н. Б. Особливості проходження практики з метеорології і кліматології для підготовки студентів географічних спеціальностей / Н. Б. Таранова // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 68-80.
 4. Таранова Н. Б. Особливості проходження практики з сезонних спостережень в природі для підготовки студентівгеографічних спеціальностей / Н. Б. Таранова // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 91-103.
 5. Таранова Н. Б. Топоніми як елемент краєзнавчих досліджень / Н. Б. Таранова // Туризм і рекреація: наука, освіта, практика: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2021 р.). – Мукачево : РВВ МДУ, 2021. – С. 48-51
 6. Просторово-екологічні проблеми земельних ресурсів в ОТГ Північно-Східної частини Золочівського району Львівської області / М. Питуляк, М. Питуляк, Л. Заставецька, Т. Заставецький, Н. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 206-214
 7. Analysis of climate changes on the Ternopil plateau in 1961-1993 basing on the average annual data /  N. B. Taranova, L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – № 11 (6). – P. 7–17. 
 8. Zastavetska L.B. Decentralization reform: a european experience ofdecentralization reform: a european experience oflocal government for Ukraine / L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi,  N. B. Taranova // Modern Scientific Researches. – 2021. – Issue №15, part 2. – P. 131–138.
 9. Zastavetska L. International experience in managing territorial communities and prospects for Ukraine / L. Zastavetska, T. Zastavetskyi, N. Taranova // Socio-economic and management concepts: collective monograph. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. – P. 179–186.
 10. Strategic and geographical changes in the modern geopolitical space in terms of the public vision / А. Aikaterini-Sotiria, N.Taranova, L. Zastavetska // Innovative economics and management in the modern world. –  2021. –  Book 4, part 11. –  P.124-138. 
 11. Zastavetska L. The role of geography in the exercise of foreign policy and diplomacy / L. Zastavetska, N. Taranova // European vector of development of the modern scientific researches : collective monograph. – Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2021. – 1st ed. – P. 55–75.
 12. The ways to optimize rural territories in Ukraine in conditions of sustainable development / Zastavetska L.B., Zastavetskyi T. B., Taranova, N. B. [et al.] // Modern engineering and innovative technologies.  – 2021. – № 17, part 3. – Р. 94–102.

2020 рік

 1. Таранова Н. Гідрометеорологічна служба в Тернопільському регіоні: історія і сучасність / Н. Таранова // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 111-118.
 2. Таранова Н. Б. Інформаційна діяльність / Н. Б. Таранова // Географія Тернопільської області : монографія : в 2-х т. Т.2. Населення. Господарство. 2-ге вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В., 2020. – С. 309–313.
 3. Таранова Н. Метеорологія і кліматологія : навчально-методичний комплекс (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 014.07 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю ОC "Бакалавр") / Н. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 399 с.
 4. Таранова Н. Топоніми Гологоро-Кременецької гряди та Малого Полісся як цінний елемент суспільства / Н. топорівська // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 156–161.
 5. Гулик С. В. Польові практики з ґрунтознавства, топографії, сезонних спостережень : методична розробка для студентів географічного факультету ОП "Бакалавр" / С. В. Гулик, М. В. Потокій, Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 46 с.
 6. Польові практики з геології, геоморфології, загальної гідрології, метеорології і кліматології : методичні рекомендації для студентів географічного факультету / М. Я. Сивий, П. М. Дем'янчук, М. Р. Питуляк [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 101 с.
 7.  Taranova N. B. Weather indicator changes during the period of 2009-2018 and their influence on the population of Ternopil region / N. B. Taranova, L. B. Zastavetska, T. B. Zastavetskyi // Modern Scientific Researches. – 2020. – Issue №13, part 3. – P. 55–64.

2019 рік
 1. Таранова Н. Б. Аналіз кліматичних змін у місті Тернополі за період 2005–2017 років / Н. Б. Таранова // Довготермінові спостереження довкілля : досвід, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 75-річчю з дня народження Б. П. Мухи і 50-річчю роботи Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів–Брюховичі, 10–12 травня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 99–105.
 2. Таранова Н. Б. Географія світового господарства : конспект лекцій ; навчальний посібник для студентів / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 108 с.
 3. Таранова Н. Б. Географія світового господарства : робочий зошит для самостійної роботи студентів / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 70 с.
 4. Янковська Л. В. Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області / Л. В. Янковська, С. Р. Новицька, Н. Б. Таранова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019.  № 1. С. 225232.
 5. Таранова Н. Б. Метеорологія і кліматологія : конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю ОC «Бакалавр») / Н. Б. Таранова, П. М. Шубер. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019.
 6. Таранова Н. Б. Щоденник спостережень в живій і неживій природі : методична розробка для студентів 2 курсу географічного факультету напряму підготовки фахівців 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія ОC «Бакалавр» / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 118 с.
 7. Таранова Н. Б. Робочий зошит із методів польових географічних досліджень : методична розробка для студентів географічного факультету напряму підготовки фахівців 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія ОC «Бакалавр» / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 89 с.
 8. Таранова Н. Б. Зошит з метеорології і кліматології : методична розробка для студентів географічного факультету напряму підготовки фахівців 014 Середня освіта (Географія), 106 Географія, 103 Науки про Землю ОC «Бакалавр» / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 100 с.
 9. Таранова Н. Б. Агрометеорологія : навчальний посібник для самостійної підготовки студентів / Н. Б. Таранова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 94 с.
 10. Таранова Н. Б. Наслідки антропогенного забруднення для міста Тернополя / Н. Б. Таранова // Географічна наука у вимірах ХХI століття: матеріали третьої звітно-наукової конференції викладачів та студентів (17 квітня 2019 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 21–25

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]