Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Галина Михайлівна Олійник: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: Дозвілля дітей з особливими освітні...
Галино Михайлівно, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Дозвілля дітей з особливими освітніми потребами на сторінках періодичних видань


1. Бєлецька І. В. Діяльність соціального педагога в контексті організації змістовного дозвілля розумово відсталих дітей / І. В. Бєлецька, Я. І. Юрків // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2010. – № 4. – С. 31–37.
2. Компанець Н. М. Дидактичні ігри на дочисловому етапі у навчанні математики дітей з особливими освітніми потребами / Н. М. Компанець // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2012. – № 4. – С. 6–10.
3. Коротун Н. М. Формування здоров'язбережувальної компетентності дітей із особливими освітніми потребами в акмеологічному навчально-реабілітаційному просторі / Н. М. Коротун // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 139–143.
4. Кравченко Н. М. Практичні матеріали для організації цікавого дозвілля у літньому пришкільному таборі / Н. М. Кравченко, Т. Л. Свіріда, І. М. Рябуха // Початкове навчання та виховання. – 2017. – № 13/15. – С. 6–62.
5. Красняков Є. Формування та реалізація інклюзивної політики у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами в Україні / Є. Красняков, В. Бурда // Віче. – 2013. – № 6. – С. 17–19.
6. Лапінська І. А. Досвід використання інформаційних технологій та нестандартних уроків у навчанні фізики дітей з особливими освітніми потребами / І. А. Лапінська // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2017. – № 7. – С. 34–38.
7. Лічман Н. М. Кінезіологія як засіб розвитку мовлення та інтелектуальних здібностей дітей з особливими освітніми потребами / Н. М. Лічман // Логопед. – 2018. – № 6. – С. 12–16.
8. Максименко Л. Використання засобів флорболу під час дозвілля дітей 5–6 років / Л. Максименко, Ю. Тонкопей // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2019. – № 3. – С. 118–127.
9. Маханько С. Організація дозвілля молодших школярів між уроками : [гра на перерві] / С. Маханько // Початкова освіта. – 2019. – № 20. – С. 20–34.
10. Місюра Л. Я. Формування природничої компетентності в дітей з особливими освітніми потребами / Л. Я. Місюра // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 8. – С. 4–11.
11. Місюра Л. Я. Формування природничої компетентності дітей із особливими освітніми потребами в акмеологічному навчально-реабілітаційному просторі Л. Я. Місюра // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 36–53.
12. Мурзенко Н. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами : матеріали науково-практичного семінару / Н. Мурзенко, Л. Дубейко // Завуч. – 2014. – № 3. – С. 14–20 [вкладка].
13. Навчання дітей з особливими освітніми потребами. Загальні стратегії : [загальні рекомендації щодо навчання і розвитку дітей із порушеннями зору, слуху, мовлення, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, із розладами аутичного спектра, із затримкою психічного розвитку] // Історія України. – 2019. – № 7. – С. 15–28.
14. Нечипоренко В. Організація інклюзивного навчання дітей і молоді з особливими освітніми потребами / В. Нечипоренко // Директор школи. – 2016. – № 9/10. – С. 41–71.
15. Паньковець Т. С. Формування соціальних компетентностей дітей з особливими освітніми потребами за умов акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору / Т. С. Паньковець // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 15–121.
16. Прокопчук С. М. Використання спадщини В. О. Сухомлинського у формуванні морально-духовних цінностей у дітей із особливими освітніми потребами / С. М. Прокопчук // Завучу. Усе для роботи. – 2019. – № 3/4. – С. 22-11–22-14 [вкладка].
17. Прокопчук С. М. Формування акмеологічної позиції дітей з особливими освітніми потребами за умов акмеологічного освітньо-реабілітаційного простору / С. М. Прокопчук // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 9/10. – С. 11–24.
18. Рібцун Ю. В. Знаємо. Міркуємо. Застосовуємо: забезпечення рівного доступу до навчання дітей з особливими освітніми потребами / Ю. В. Рібцун // Педагогічна майстерня. – 2018. – № 9. – С. 2–4.
19. Руденко І. В. Виховні технології з образотворчого мистецтва в умовах дозвілля дітей / І. В. Руденко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / редкол.: І. Д. Бех, Г. П. Пустовіт, Ж. В. Петрочко [та ін.] ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Київ ; [Кіровоград] : Імекс-ЛТД, 2013. – Вип. 17, кн. 2. – С. 239–246.
20. Султанова Н. В. Історичні витоки виховання дітей з особливими освітніми потребами в Україні / Н. В. Султанова // Педагогічний альманах. – 2015. – Вип. 27. – С. 298–304.
21. Флегонтова Н. Упровадження маркетингового підходу в процес підготовки майбутніх учителів до організації культурного дозвілля школярів / Наталія Флегонтова // Рідна школа. – 2012. – № 1/2. – С. 27–32.
22. Хлистова Г. О. Підвищення ефективності корекції мовлення дітей з особливими освітніми потребами шляхом використання нетрадиційних методів та прийомів роботи / Г. О. Хлистова // Логопед. – 2019. – № 1. – С. 30–36.
23. Ходус Л. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в умовах сьогодення / Л. Ходус // Дефектолог. – 2016. – № 12. – С. 4–7.
24. Хорьякова І. Й. Дидактична гра як засіб розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами / І. Й. Хорьякова // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 2. – С. 7–9.
25. Храпко Т. А. Організація реабілітаційного дозвілля для дітей групи ризику / Т. А. Храпко // Педагогічний альманах. – 2011. – Вип. 9. – С. 236–239.
26. Шадура О. П. Використання наочно-ігрових засобів на етапі автоматизації звуків у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами : приклади ігор і завдань з автоматизації звуків / О. П. Шадура // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 10. – С. 17–24.
27. Шевкун М. Авторська корекційно-розвивальна програма розвитку психічних процесів. Для дітей із особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти : [конспект занять № 1/11] / М. Шевкун, О. Давиденко // Психолог. – 2018. – № 7/8. – С. 64–96.
28. Шевкун М. Авторська корекційно-розвивальна програма розвитку психічних процесів. Для дітей із особливими освітніми потребами в системі інклюзивної освіти : [заняття № 12/21] / М. Шевкун, О. Давиденко // Психолог. – 2018. – № 9/10. – С. 74–94.
29. Ялова О. В. Здоров'язбережувальні технології як засіб освіти та розвитку дітей з особливими освітніми потребами / О. В. Ялова, Т. В. Чиркова // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 8. – С. 12–16.
30. Яременко Л. А. Реалізація функцій організації дозвілля і формування творчих здібностей особистості учня в позашкільній освіті / Л. А. Яременко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 182–188.
31. Яременко Н. В. Соціальна система дозвілля : за матеріалами навч. посіб. "Дозвіллєзнавство" / Н. В. Яременко // Позакласний час. – 2011. – № 6. – С. 20–32.

Довідку підготувала О. Я. Кульчицька
квітень 2021 р., 31 джерело.


Вівторок, 27 квітня 2021
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Бібліографічні бази доступні з мережі ТНПУ

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах