Шановні користувачі!
   За професійної допомоги бібліографів наукової бібліотеки ТНПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
   Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 15 джерел, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне запитання. Відповіді на складні запитання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
   Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
   Перш ніж написати запитання, уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку» та поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ.
   Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Женя: Добрий день! допоможіть знайти літературу на тему "Навчання гри на скрипці". Дякую

Женю, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Навчання гри на скрипці

1. Аристова Л. Використання навчально-методичного комплексу "Музичне мистецтво" в естетичному вихованні молодших школярів / Людмила Аристова // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 3. – С. 10–13. – Бібліогр. в кінці ст.
2. Баклаженко Є. В. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями у навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Баклаженко Євгенія Вікторівна ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Мелітополь, 2015. – 20 с.
3. Волощук Ю. Поліетнічні засади та новаційні пошуки у становленні української школи виготовлення струнно-смичкового інструментарію / Ю. Волощук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка та Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. Сер. Мистецтвознавство. – 2007. – Вип. 1(18). – С. 76–82.
4. Духно Н. К. Походження музики. Духовні та струнні музичні інструменти : [урок музичного мистецтва : 5 клас] / Н. К. Духно // Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2014. – № 8. – С. 22–23. – Бібліогр. в кінці ст.
5. Завалко К. В. Методичні засади самовдосконалення майбутнього вчителя музики в процесі навчання гри на скрипці : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика навчання музики і музичного виховання / Завалко Катерина Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 20 с.
6. Завалко К. В. Особливості та досвід упровадження методики навчання гри на скрипці Colourstrings в Україні / К. В. Завалко // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 4. – С. 19–24. – Бібліогр.: с. 17.
7. Кань В. Методика формування емоційно-образного мислення майбутніх учителів музики у процесі навчання гри на скрипці : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання /В. Кань; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с.
8. Пархоменко О. М. Скрипка. Школа гри. 1 клас [ноти] / О. М. Пархоменко, В. Г. Зельдис. – Київ : Музична Україна, 1974. – 150 с. + з додатком клавіра.
9. Стельмащук З. М. Навчання гри на музичному інструменті в процесі кредитно-модульної системи підготовки фахівців / З. М. Стельмащук // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – 2005. – Ч. 3. – С. 120–123.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
квітень 2020 р., 9 джерел


П'ятниця, 10 квітня 2020
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах