Шановні користувачі!
   За професійної допомоги бібліографів наукової бібліотеки ТНПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
   Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 15 джерел, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне запитання. Відповіді на складні запитання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
   Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
   Перш ніж написати запитання, уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку» та поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ.
   Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Олюня: Доброго дня, шановні бібліотекарі. Допоможіть, будь ласка, з пошуками інформації на тему: "Гендерні ...

Шановна Олю, пропонуємо вам список джерел на тему:
«Гендерні особливості мовлення чоловіків та жінок в англомовному суспільстві".

1. Вдович, О.  Гендерні особливості англомовного політичного дискурсу / О. Вдович // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені В. П. Гнатюка / ред.: Б. І. Гінка, О. Р. Валігура, І. Я. Яцюк та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – Вип. 1(4). – С. 60–63. – Соціолінгвістика. Когнітивна лінгвістика. Лінгвокультурологія.
2. Вишневська, Г.  Гендерні ознаки мовної картини світу / Г. Вишневська // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 груд. 2008 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – С. 227–230.
3. Гендер и язык / Моск. гос. лингвистический ун-т ; науч. ред. А. В. Кирилина. – М. : Языки славянской культуры, 2005. – 624 с. – (Гендерная коллекция - зарубежная классика).
4. Горошко, М.  Гендерний аспект у лінгвістиці / М. Горошко // Збірник наукових праць студентів / Гуманітарний ін-т Хмельницького держ. ун-ту. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – С. 170–173.
5. Дуйко, Е.  Гендерные исследования: особенности мужской речи / Е. Дуйко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / відп. ред. В. Ожоган. – Кіровоград : КДПУ, 2009. – Вип. 81(2). – С. 181–184.
6. Крейдлин, Г. Е.  Мужчины и женщины в коммуникации: гендерный аспект кинесики / Г. Е. Крейдлин // Вопросы филологии. – 2004. – № 2. – С. 81–88.
7. Куликовська, Н. І.  До постановки проблеми гендерної диференціації лексичних одиниць в сучасній лінгвістиці / Н. І. Куликовська // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Сер. Філологічні науки. – 2005. – С. 72–77.
8. Кучерук, О.  Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях / О. Кучерук // Дивослово. – 2005. – № 8. – С. 56–58.
9. Левченко, В.  Гендерний фактор англійського словоскладання (за матеріалами преси) / В. Левченко // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / відп. ред. В. Ожоган. – Кіровоград : КДПУ, 2009. – Вип. 81(1). – С. 267–271.
10. Семиколєнова, О. І.  Гендерний аспект сучасної мовної політики (міжнародний досвід і українська перспектива) / О. І. Семиколєнова, А. Г. Шиліна // Мовознавство. – 2006. – № 4. – С. 32–40.
11. Харчук, М.  Особливості використання гендерно-маркованих і гендерно-нейтральних одиниць у сучасному англомовному дискурсі / М. Харчук // Студентський науковий альманах факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені В. П. Гнатюка / редкол.: Б. І. Гінка, З. І. Будій, І. Я. Яцюк та ін. ; відп. за вип. Л. С. Козуб. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 130–137.

Довідку виконала Беновська І. В.
27.11.2012

"

Вівторок, 13 жовтня 2015
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах