Шановні користувачі!
   За професійної допомоги бібліографів наукової бібліотеки ТНПУ ви зможете безкоштовно отримати відповіді на конкретні запити, скориставшись послугами «Віртуальної бібліографічної довідки». Право на користування послугами мають користувачі бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
   Для швидкого та якісного виконання довідки прохання чітко формулювати ваші запити. Кількість джерел за вашим запитом обмежена і складає не більше 15 джерел, включаючи посилання на Інтернет-ресурси. Кожен запит користувача має містити лише одне запитання. Відповіді на складні запитання, які потребують глибокого наукового дослідження та використання додаткових джерел інформації, потребують особистого звернення до бібліографа (інформаційно-бібліографічний відділ). Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів (скористайтесь послугою «Електронна доставка документів»).
   Віртуальна бібліографічна довідка працює з понеділка по п'ятницю від 10 до 16 години. Запити, що надійшли після 16-00, виконуються наступного дня. Запити, що надійшли у суботу та неділю (а також у святкові дні),  виконуються у понеділок (або в перший робочий день після свята).
   Перш ніж написати запитання, уважно прочитайте «Положення про віртуальну бібліографічну довідку» та поцікавтесь, чи не знаходиться вже готова відповідь в «Архіві виконаних довідок». Ми радимо також здійснити самостійний пошук в Електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ.
   Пошук здійснюється лише за ресурсами, опублікованими українською або російською мовами. Відповіді надсилаються на вказану вами електронну адресу. Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Ігор: Вітаю! Прошу допомогти з пошуком літератури по темі "Класичні теореми геометрії". Наперед вдячний

Ігоре, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:

Класичні теореми геометрії

1. Адамар Ж. Неевклидова геометрия в теории автоморфных функций / Ж. Адамар. – Москва ; Ленинград : Гостехтеоретиздат, 1951. – 134 с.
2. Адлер А. Теория геометрических построений / А. Адлер ; пер. с нем. Г. М. Фихтенгольца. – Ленинград : Гос. учеб.-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР, 1940. – 232 с.
3. Бахтин А. К. О некоторых экстремальных задачах геометрической теории функций комплексного переменного / А. К. Бахтин // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2006. – № 9. – С. 7–11.
4. Болтянский В. Г. Теоремы и задачи комбинаторной геометрии / В. Г. Болтянский, И. Ц. Гохберг. – Москва : Наука, 1965. – 108 с.
5. Голузин Г. М. Геометрическая теория функций комплексного переменного / Г. М. Голузин ; под ред. В. И. Смирнова. – Изд. 2-е. – Москва : Наука, 1966. – 628 с.
6. Дьедонне Ж. Геометрическая теория инвариантов / Ж. Дьедонне, Дж. Керрол, Д. Мамфорд ; пер. с англ. А. Н. Паршина. – Москва : Мир, 1974. – 280 с.
7. Ізюмченко Л. В. Використання класичних теорем геометрії у підготовці до учнівських олімпіад із математики / Л. В. Ізюмченко, Л. А. Ткаченко // Математика в школах України. – 2017. – № 34. – С. 26–37. – Бібліогр. в кінці. ст.
8. Конет І. М. Теорема Стюарта та ряд рівних відношень в геометрії трикутника / І. М. Конет, В. В. Мойко // Математика в школах України. – 2005. – № 28. – С. 1–16.
9. Рашевский П. К. Геометрическая теория уравнений с частными производными / П. К. Рашевский. – Москва : ОГИЗ ; Л. : Гостехиздат, 1947. – 354 с.
10. Сапсай Б. Теореми Чеви і Менелая у методичній системі узагальнення і систематизації знань учнів з геометрії / Б. Сапсай // Математика в рідній школі. – 2018. – № 7/8. – С. 38–41.
11. Скопец З. А. Задачи и теоремы по геометрии : планиметрия : пособие для студ. пед. ин-тов / З. А. Скопец, В. А. Жаров. – Москва : Учпедгиз, 1962. – 163 с.
12. Скорик Н. Застосування теореми Фалеса та методу ваг до розв'язування геометричних задач на відношення / Наталія Скорик // Математика. Шкільний світ. – 2013. – № 35. – С. 17–21.
13. Ткач, М. В. Теорія оптимізації геометричного дизайну двобар'єрного нанодетектора, що працює на квантових переходах між двома найнижчими квазістаціонарними станами електрона / М. В. Ткач, Ю. О. Сеті, В. О. Матієк // Журнал фізичних досліджень. – 2011. – Т.15, № 2. – С. 2706-1–2706-7.
14. Штейнгарц Л. Новый взгляд на теорему Штейнера-Лемуса. Или о предложении некоторых неточностей и заблуждений в геометрии / Лейб Штейнгарц // Математика в школе. – 2013. – № 6. – С. 54–57. – Библиогр. в конце ст.
15. Федерер Г. Геометрическая теория меры / Г. Федерер. – Москва : Наука, 1987. – 760 с.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
квітень 2020 р., 15 джерел


П'ятниця, 10 квітня 2020
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах