Шановні користувачі!
 Будь ласка, чітко й конкретно сформулюйте тему запиту, вкажіть своє ім’я, прізвище, факультет і надішліть на  еmail: library@tnpu.edu.ua
                                                Завжди раді вам допомогти!

Post Message
 


Іванна: Добрий день, попрошу Вас підібрати літературу за темою "Фуркація у системі вищої освіти " Дякую

 

Шановна Іванно, пропонуємо список джерел за Вашим запитом:
«Фуркація у системі вищої освіти»

1. Базилевич, В.  Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу / В. Базилевич // Вища школа. – 2005. – № 6. – С. 28–43.
2. Воронова, Т. А.  Особенности подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности в профильной школе в условиях магистратуры / Т. А. Воронова // Наука и школа. – 2011. – № 6. – С. 36–39. – Библиогр. в конце ст.
3. Гнеденко, Б. В.  Математическое образование в вузах / Б. В. Гнеденко. – М. : Высшая школа, 1981. – 174 с.
4. Жадько, К.  Основні чинники якісного змісту викладання гуманітарних дисциплін у ВНЗ / К. Жадько // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали VІ Всеукраїнської наук. конф., 15 груд. 2010 р. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Ч.·1 : Педагогіка, психологія, суспільствознавство, мовознавство. – С. 22–23.
5. Плавуцька, О. П.  Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу·: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / О. П. Плавуцька ; Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка ; наук. кер. Г. М. Груць. – Тернопіль, 2010. – 215 с. – [+ Електронний варіант]. – Бібліогр.: с. 163–181.
6. Плавуцька, О. П.  Педагогічні умови розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу·: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / О. П. Плавуцька ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.
7. Прокофьева, М. Ю.  Мы все учились понемногу..." : интеграция профессиональных знаний как фактор повышения качества подготовки специалиста / М. Ю. Прокофьева // Гуманітарні науки. – 2006. – № 1. – С. 35–41.
8. Серняк, О.  Управлінський аспект професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя дисциплін гуманітарного циклу / О. Серняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 1. – С. 13–17. – Професійна освіта.
9. Ципко, В.  Врахування профілю навчального закладу у процесі навчання студентів соціально-гуманітарним дисциплінам / В.·Ципко // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 35–37.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

підготувала 03.12.2012 р.
Загородна С. Ю.

"

Вівторок, 13 жовтня 2015
 
Powered by Phoca Guestbook

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Наукометрія

Електронні бази даних

Партнери

Ми в соціальних мережах

[ Geri ]